Komíny

Vložkování komínů

Vložkování komínů provádíme dle platných technologických postupů s dodržením ČSN. Provádíme vložkování komínů nerezovými, keramickými i plastovými vložkami, pevnými i ohebnými, vždy v kvalitě potřebné pro daný typ spotřebiče.

Stávající, převážně zděné či betonové komíny bez nebo s původní keramickou šamotovou nebo eternitovou vložkou lze rekonstruovat pro spotřebiče na plynná, pevná a kapalná paliva dodatečným vyvložkováním certifikovanou komínovou vložkou. Tím se tvoří vícevrstvý komín.

Rekonstrukce komínů vyvložkováním je podmíněna dostatečnou velikostí stávajícího komínového průduchu, protože vyvložkováním se průduch komínu zmenší – tento problém se týká především pevných paliv – zvětšení průduchu před vložkováním řešíme frézováním. Komínový průduch musí mít stálý průřez (nesmí se v některém místě zužovat). Samozřejmostí je řešení uhýbaných průduchů pomocí ohebné vložky. Před vložkováním komínu provádíme prohlídku komínového pláště, zejména v prostoru půdy a nad střechou. Dále kontrolujeme zda do průduchu není napojeno více spotřebičů (zejména u vyšší domovní zástavby – bytové domy). Výsledná komínová konstrukce po vyvložkování komínu musí odpovídat podmínkám vícevrstvého komínu podle druhu připojeného spotřebiče paliv.

Na základě Vašeho požadavku provedeme na společně promyšlené a domluvené úkony bezplatnou předběžnou prohlídku s navržením optimálního řešení a vypracováním cenové nabídky.

Frézování komí

Častým problémem starších komínů bývá malý průměr komínového průduchu, do kterého je třeba osadit větší průměr komínové vložky. Klasický způsob vysekání zdiva po celé délce komína je finančně a časově náročné. Dalším problémem je prach, suť a následné zednické práce při zapravování zdiva. To vše v místech kudy komín prochází.

Klasickým příkladem využití frézy je:
připojovaní větších průměrů odkouření – např. krby, kotle na dřevo, plynové kotle větších výkonů
odvod výkonné vzduchotechniky – ventilace budov a provozů
zadehtované komíny
řešení jiných potřeb pomocí frézy
Frézování komínů je rychlejší a levnější způsob obnovy komína než vybourání stávajícího komínového tělesa a vystavění nového, nemluvě o eliminaci administrativních kroků jako je stavební řízení. Při následné instalaci adekvátní ochranné vložky (dle typu paliva a provozu) po vyfrézování komína získá zákazník stejnou záruku jako u nového komína (až 30 let). Frézování jednoho průduchu včetně vložkování trvá nejčastěji 1 den a prakticky neomezuje provoz objektu. Cena kompletní úpravy včetně vložkování dosahuje 30-40% nákladů oproti stavění nového komína.

Tato metoda je velmi šetrná i pro staré komínové zdivo bez rizika posunu jednotlivých cihel apod. Frézování se provádí ústím komína, nebo přes čistící dvířka na půdě. Fréza je doplněna průmyslovým vysavačem pro minimalizaci prašnosti. Průduch po vyfrézování je nutno opatřit ochrannou vložkou dle následného využití – typ paliva, atd. Komínovou frézu pohání hydraulické čerpadlo napojené na spalovací motor, hlavice a ocelové řetězy pracují na principu odstředivé síly. Komínovou frézou je možné zvětšit průměr rovného i uhýbaného komínového průduchu od průměru 100 do průměru 450 mm bez sekání nebo zasahování do vnějšího zdiva komína.